Alawcn Gwerin Cymru

Episodes

TitleComments
Genome:
[hs Bd=19400828]
(Folk songs from Wales)

Dora Herbert Jones (soprano) accompanied by Nansi Richards Jones

(harp)

Y Ddau Farch ; Ffarwel i Aberystwyth ; Hwb i'r Galon ; Y Fwyalchen Ddu Bigfelen ; Y Mab Afradlon ; LIiw'r Heulwen