Amhr\u00e1naithe Dhoire [Radio Ulster]

Episodes

SeriesEpisodeTitleFirst
Broadcast
RepeatedComments
0101Brian Mullen20170703

Cuirtear tús leis an tsraith úr sé chlár seo le Brian Mullen. Labhraíonn Brian le Gráinne Holland faoina shaol leis an cheol agus faoi mar a thosaigh sé amach mar chraoltóir ar BBC Raidió Feabhail agus BBC Raidió Uladh. Cluinimid faoin ghrá atá aige do na hamhráin i nGaeilge an chéad lá ariamh, agus labhraíonn sé ar na hamhráin atá bailithe aige ó chuid de cheoltóirí Gaeilge mór le rá. Cuirfidh sé cuid de na hamhráin sin inár láthair le linn an chláir. Treasa Bhreathnach a léirigh.

We start off this six part series with Brian Mullen. In this programme Brian speaks to Gráinne Holland about how he first began presenting on BBC Radio Ulster and Foyle and how he now feels about presenting his world music show, Caschlár. He tells her about how he first fell in love with Irish songs, about the songs he has collected from renowned Irish language singers and we hear some of those beautiful songs from him.

Brian Mullen joins Gr\u00e1inne Holland to discuss the singing tradition in Derry.

Gr\u00e1inne Holland chats to weekly guests.

0101Brian Mullen2017070320180321 (RU)

Cuirtear tús leis an tsraith úr sé chlár seo le Brian Mullen. Labhraíonn Brian le Gráinne Holland faoina shaol leis an cheol agus faoi mar a thosaigh sé amach mar chraoltóir ar BBC Raidió Feabhail agus BBC Raidió Uladh. Cluinimid faoin ghrá atá aige do na hamhráin i nGaeilge an chéad lá ariamh, agus labhraíonn sé ar na hamhráin atá bailithe aige ó chuid de cheoltóirí Gaeilge mór le rá. Cuirfidh sé cuid de na hamhráin sin inár láthair le linn an chláir. Treasa Bhreathnach a léirigh.

We start off this six part series with Brian Mullen. In this programme Brian speaks to Gráinne Holland about how he first began presenting on BBC Radio Ulster and Foyle and how he now feels about presenting his world music show, Caschlár. He tells her about how he first fell in love with Irish songs, about the songs he has collected from renowned Irish language singers and we hear some of those beautiful songs from him.

Brian Mullen joins Gr\u00e1inne Holland to discuss the singing tradition in Derry.

Gr\u00e1inne Holland chats to weekly guests.

010220170710

Ní ón ghaoth a fuair sí an ceol! Tagann À?ine Ní Bhrollaigh ó theaghlach iontach ceolmhar i nDún Geimhin, dúshraith láidir a bhfuil sí féin ag tógáil air. Tá À?ine ag ceol ó bhí sí iontach óg. Theagasc a haintín Nodlaig an chláirseach di agus ní minic a chloistear í ag ceol gan í. Insíonn sí do Ghráinne faoin am a chaith sí i Meiriceá, faoin ghrá atá aici don tír seo agus faoin bhanna ceoil úr atá ar na bacáin aici. Ceolann sí roinnt amhráin dúinn fosta.

This week's guest didn't lift her music talent off the water! À?ine Ní Bhrollaigh comes from an extremely musical family in Dungiven on whose strong foundations she is building her career. À?ine began singing when she was very young and learnt the harp from her aunt Nodlaig, and she is rarely seen or heard without it these days. She tells Gráinne about the time she spent in Amercia, her love for her homeland and about the new band that in the pipeline for her. She also sings a selection of songs for us.

\u00c1ine N\u00ed Bhrollaigh talks to Gr\u00e1inne Holland about her life as a singer.

Gr\u00e1inne Holland chats to weekly guests.

01022017071020180322 (RU)

Ní ón ghaoth a fuair sí an ceol! Tagann Áine Ní Bhrollaigh ó theaghlach iontach ceolmhar i nDún Geimhin, dúshraith láidir a bhfuil sí féin ag tógáil air. Tá Áine ag ceol ó bhí sí iontach óg. Theagasc a haintín Nodlaig an chláirseach di agus ní minic a chloistear í ag ceol gan í. Insíonn sí do Ghráinne faoin am a chaith sí i Meiriceá, faoin ghrá atá aici don tír seo agus faoin bhanna ceoil úr atá ar na bacáin aici. Ceolann sí roinnt amhráin dúinn fosta.

This week's guest didn't lift her music talent off the water! Áine Ní Bhrollaigh comes from an extremely musical family in Dungiven on whose strong foundations she is building her career. Áine began singing when she was very young and learnt the harp from her aunt Nodlaig, and she is rarely seen or heard without it these days. She tells Gráinne about the time she spent in Amercia, her love for her homeland and about the new band that in the pipeline for her. She also sings a selection of songs for us.

\u00c1ine N\u00ed Bhrollaigh talks to Gr\u00e1inne Holland about her life as a singer.

Gr\u00e1inne Holland chats to weekly guests.

0103Dermot Mulholland20170717

Insíonn Dermot Mulholland do Ghráinne Holland faoin taithí atá aige leis an iomaí banna ceoil, agus faoin dóigh a bhfuil ag éirí lena bhanna ceoil reatha, 'Réalta'. Labhraíonn sé fosta faoin tús úr mar amhránaí aonarach. Labhraíonn sé freisin faoina shaol ag fás aníos agus faoin tionchar a bhí ag a mháthair, ag a athair agus ag a bhaile dúchais féin ar a chuid ceoil. Canann Dermot roinnt de na hamhráin a chuaigh i bhfeidhm air le linn a shaoil.

Dermot Mulholland tells Gráinne Holland about the life he has had playing in bands, how he's getting on with his current band, 'Réalta', and how he feels about starting out as a solo singer. He also talks about his upbringing and the influence his mother and father and his hometown have had on his music. Dermot sings some songs that he has a particular affinity with in this programme.

Dermot Mullholland joins Gr\u00e1inne Holland for a chat about the music in Derry.

Gr\u00e1inne Holland chats to weekly guests.

0103Dermot Mulholland2017071720180326 (RU)

Insíonn Dermot Mulholland do Ghráinne Holland faoin taithí atá aige leis an iomaí banna ceoil, agus faoin dóigh a bhfuil ag éirí lena bhanna ceoil reatha, 'Réalta'. Labhraíonn sé fosta faoin tús úr mar amhránaí aonarach. Labhraíonn sé freisin faoina shaol ag fás aníos agus faoin tionchar a bhí ag a mháthair, ag a athair agus ag a bhaile dúchais féin ar a chuid ceoil. Canann Dermot roinnt de na hamhráin a chuaigh i bhfeidhm air le linn a shaoil.

Dermot Mulholland tells Gráinne Holland about the life he has had playing in bands, how he's getting on with his current band, 'Réalta', and how he feels about starting out as a solo singer. He also talks about his upbringing and the influence his mother and father and his hometown have had on his music. Dermot sings some songs that he has a particular affinity with in this programme.

Dermot Mullholland joins Gr\u00e1inne Holland for a chat about the music in Derry.

Gr\u00e1inne Holland chats to weekly guests.

0104Claire Nic Ruair\u00ed20170724Sa chlár seo, cluinimid ó Chlaire Nic Ruairí faoin dóigh a d'aistrigh sí ón stíl chlasaiceach go stíl an tseán-nóis. Ar chuidigh an traenáil chlasaiceach a fuair sí agus í ag toiseacht amach ar an seán-nós? Labhraíonn sí fosta faoin taithí atá aici ag ceol le cóir agus an tionchar a bhí ag muintir Thír Chonaill ar a cuid ceoil. Beidh Claire i measc na n-iomaitheoirí i gcomórtas Chorn Uí Riada na bliana seo ag Oireachtas na Samhna agus beidh deis agat éisteacht léi i bun ceoil ar an chlár seo.

We hear from Claire Nic Ruairí about how she went from classical music to a sean-nós style of singing. Did her classical training help her when she was starting out learning the seán-nós style? She also talks about her experience of singing with various choirs over the years and how her music has been influenced by her time in Donegal. Claire will be competing in Corn Uí Riada at this year's Oireachtas na Samhna and there is a chance to hear some of her beautiful singing.

Gr\u00e1inne Holland in conversation with the singer Claire Nic Ruair\u00ed.

Gr\u00e1inne Holland chats to weekly guests.

0104Claire Nic Ruair\u00ed2017072420180327 (RU)Sa chlár seo, cluinimid ó Chlaire Nic Ruairí faoin dóigh a d'aistrigh sí ón stíl chlasaiceach go stíl an tseán-nóis. Ar chuidigh an traenáil chlasaiceach a fuair sí agus í ag toiseacht amach ar an seán-nós? Labhraíonn sí fosta faoin taithí atá aici ag ceol le cóir agus an tionchar a bhí ag muintir Thír Chonaill ar a cuid ceoil. Beidh Claire i measc na n-iomaitheoirí i gcomórtas Chorn Uí Riada na bliana seo ag Oireachtas na Samhna agus beidh deis agat éisteacht léi i bun ceoil ar an chlár seo.

We hear from Claire Nic Ruairí about how she went from classical music to a sean-nós style of singing. Did her classical training help her when she was starting out learning the seán-nós style? She also talks about her experience of singing with various choirs over the years and how her music has been influenced by her time in Donegal. Claire will be competing in Corn Uí Riada at this year's Oireachtas na Samhna and there is a chance to hear some of her beautiful singing.

Gr\u00e1inne Holland in conversation with the singer Claire Nic Ruair\u00ed.

Gr\u00e1inne Holland chats to weekly guests.

0105Kate Crossan2017073120180328 (RU)Insíonn Kate Crossan do Ghráinne Holland faoina saol mar cheoltóir agus faoin tréimhse a chaith sí i gCeanada agus an tionchar a bhí aige sin ar a cuid ceoil. Tháinig sí chun solais ar dtús leis an bhanna ceoil Éireannach-Ceanadach 'Kitty's Kitchen' ach insíonn sí scéal dúinn freisin faoin chineál ceoil a chas siad, mar shampla, cheol siad amhráin i nGaeilge faoi lumberjacks! Tá dlúthbhaint aici go fóill le Ceanada. I measc na n-amhrán a cheolann sí, tá amhrán in ómos do Dhoire le focail i bhfoirm dáin a ndeirtear gur chum Colmcille iad.

Kate Crossan tells Gráinne Holland about her life as a singer and the influence that Canada had on her music after spending some time there. She was first noticed as a member of the Irish-Canadian band 'Kitty's Kitchen' and she tells us about the type of songs they sang, such as a song in Irish about lumberjacks! She still has a strong bond with Canada. Amongst the songs she sings is a song in honour of Derry, comprising a poem that's reportedly written by Colmcille.

Gr\u00e1inne Holland hears from Kate Crossan about the influence Canada had on her music.

Gr\u00e1inne Holland chats to weekly guests.

0106Kathryn Mullan2017080720180329 (RU)Is as Carn Tóchair do Kathryn Mullan agus tá tionchar nach beag ag a ceantar dúchais uirthi. Insíonn sí do Ghráinne faoin dóigh a oibríonn an pobal ansin as lámh a chéile agus mar a thacaíonn siad lena chéile chun pobal láidir a dhaingniú ann. Labhraíonn sí faoi na pleananna atá aici don todhchaí agus í díreach críochnaithe ar an Ollscoil. I measc na n-amhrán a cheolann sí tá ceann a chum sí faoina ceantar dúchais féin. Léirithe ag Treasa Bhreathnach. www.bbc.co.uk/gaeilge

Kathryn Mullan is from Carntogher and her homeplace has had a big impact on her. She tells Gráinne about the way the community there work together to ensure that it remains strong. She tells Gráinne about her plans for the future, having just finished University. Amongst the songs she sings is one that she has composed in honour of her hometown. Produced by Treasa Bhreathnach.

www.bbc.co.uk/gaeilge.

Gr\u00e1inne Holland speaks to the singer and composer Kathryn Mullan.

Gr\u00e1inne Holland chats to weekly guests.

Is as Carn Tóchair do Kathryn Mullan agus tá tionchar nach beag ag a ceantar dúchais uirthi. Insíonn sí do Ghráinne faoin dóigh a oibríonn an pobal ansin as lámh a chéile agus mar a thacaíonn siad lena chéile chun pobal láidir a dhaingniú ann. Labhraíonn sí faoi na pleananna atá aici don todhchaí agus í díreach críochnaithe ar an Ollscoil. I measc na n-amhrán a cheolann sí tá ceann a chum sí faoina ceantar dúchais féin. Léirithe ag Treasa Bhreathnach. www.bbc.co.uk/gaeilge

Kathryn Mullan is from Carntogher and her homeplace has had a big impact on her. She tells Gráinne about the way the community there work together to ensure that it remains strong. She tells Gráinne about her plans for the future, having just finished University. Amongst the songs she sings is one that she has composed in honour of her hometown. Produced by Treasa Bhreathnach.

www.bbc.co.uk/gaeilge.

Gr\u00e1inne Holland speaks to the singer and composer Kathryn Mullan.

Gr\u00e1inne Holland chats to weekly guests.