Caniadaeth Y Cysegr

Episodes

TitleFirst
Broadcast
Comments
20171028Detholiad o emynau.
20171104
20171104Detholiad o emynau.
"""programme Catalogue - Details: Heol Awst Caerfyrddin Tx, 27.10.91"""19911027Producer: CEDRIC JONES

Next in series: 09.08.92

Previous in series: 09 December 1973

Broadcast history

27 Oct 1991 00:00-00:00 (RADIO 2)

Recorded on 1991-05-16

"Emynau William Williams, Pantycelyn"20171021"Delyth Morgans Phillips yn cyflwyno detholiad o emynau William Williams, Pantycelyn."
"Programme Catalogue - Details: Heol Awst Caerfyrddin Tx, 27.10.91"19911027Producer: CEDRIC JONES

Next in series: 09.08.92

Previous in series: 09 December 1973

Broadcast history

27 Oct 1991 00:00-00:00 (RADIO 2)

Recorded on 1991-05-16

Cyfieithu'r Testament Newydd20171007"E Wyn James gyda hanes cyfieithu'r Testament Newydd, a'r emynau perthnasol."
Pererindod Pantycelyn20171014"Wyn James sy'n cyflwyno rhaglen o emynau William Williams, Pantycelyn."
Programme Catalogue - StationRadio 2