Caniadaeth Y Cysegr

Episodes

TitleFirst
Broadcast
Comments
20171028

Detholiad o emynau.

20171104

Detholiad o emynau.

"programme Catalogue - Details: Heol Awst Caerfyrddin Tx, 27.10.91"19911027

Producer: CEDRIC JONES

Next in series: 09.08.92

Previous in series: 09 December 1973

Broadcast history

27 Oct 1991 00:00-00:00 (RADIO 2)

Recorded on 1991-05-16

Cyfieithu'r Testament Newydd20171007

E Wyn James gyda hanes cyfieithu'r Testament Newydd, a'r emynau perthnasol.

Emynau William Williams, Pantycelyn20171021

Delyth Morgans Phillips yn cyflwyno detholiad o emynau William Williams, Pantycelyn.

Pererindod Pantycelyn20171014

Wyn James sy'n cyflwyno rhaglen o emynau William Williams, Pantycelyn.

Programme Catalogue - Station

Radio 2