Cuimhn\u00ed Gaeltachta [Radio Ulster]

Episodes

EpisodeFirst
Broadcast
Comments
0120190827

Tugann Antaine Mac Aoidh cuairt ar choláiste Mhachaire Rabhartaigh i dTír Chonaill le labhairt leis na scoláirí ann faoin táithí atá acu ag freastail ar an choláiste i rith an tsamhraidh. Fiosraíonn Antaine na fáthanna go dtéann scoláirí chuig na cúrsaí agus an tionchar a imríonn an choláiste ar Ghaeilge s'acu.

Anthony McKee pays a visit to Machaire Rabhartaigh Irish College in Donegal to talk to the students about their experiences attending an Irish College during the summer. Anthony sets out to discover the reasons why so many young people attend Irish summer colleges and the difference that attending a summer college makes on their spoken Irish.

Tugann Antaine Mac Aoidh cuairt ar Chol\u00e1iste Mhachaire Rabhartaigh.

We explore the connection young people have to the summer colleges in the Gaeltacht

0220190903

2/2

Fíosraíonn Conall Ó Máirtín & Antaine Mac Aoidh an dáimh atá ag daoine óga le na coláistí samhraidh sa Ghaeltacht. Is léiriú de chuid BBC Gaeilge é seo.

Conall Ó Máirtín and Antaine Mac Aoidh explore the connection young people have to the summer colleges in the Gaeltacht. This is a BBC Gaeilge production.

We explore the connection young people have to the summer colleges in the Gaeltacht.