Cur Is C\u00faiteamh

Episodes

EpisodeTitleFirst
Broadcast
Comments
0320190716

3/4

Bí le Dáithí Ó Muirí agus é ag déanamh scagadh ar mhórcheisteanna morálta ár linne. An bhfuil deireadh leis an phríobháideachas? Ar cheart dúinn an córas oideachais mar atá a athrú? An bhfuil an caidreamh idir fir agus mná ag an leibhéal is ísle ariamh? Cad is ciall le teaghlach in Éirinn sa lá atá inniu ann? Pléann Dáithí agus aíonna na mórcheisteanna atá os ár gcomhair. Léirithe ag Conall Ó Máirtín. Is léiriú de chuid BBC Gaeilge é seo.

Join Dáithí Ó Muirí as he investigates some of the pressing moral issues facing society in today’s world. Is privacy dead? Should we overhaul our education system? Has the relationship between male and female reached an all-time low? What is the meaning of family in today’s Ireland? Dáithí is joined by a mix of guests as they dissect the moral debates facing people today. Produced by Conall Ó Máirtín. This is a BBC Gaeilge production.

B\u00ed le D\u00e1ith\u00ed \u00d3 Muir\u00ed agus \u00e9 ag d\u00e9anamh scagadh ar mh\u00f3rcheisteanna mor\u00e1lta \u00e1r linne.

04Reiligi\u00fan20190723

4/4

Bí le Dáithí Ó Muirí agus é ag déanamh scagadh ar mhórcheisteanna morálta ár linne. An tseachtain seo: reiligiún, pléite ag Gráinne Ní Ghilín, Dónal Mac an Ailín agus Eilís Ní Chaiside.
Léirithe ag Conall Ó Máirtín. Is léiriú de chuid BBC Gaeilge é seo.

Join Dáithí Ó Muirí as he investigates some of the pressing moral issues facing society in today’s world. This week: religion, discussed by Gráinne Ní Ghilín, Dónal Mac an Ailín and Eilís Ní Chaiside. Produced by Conall Ó Máirtín. This is a BBC Gaeilge production.

Reiligi\u00fan, pl\u00e9ite ag Gr\u00e1inne N\u00ed Ghil\u00edn, D\u00f3nal Mac an Ail\u00edn agus Eil\u00eds N\u00ed Chaiside.

B\u00ed le D\u00e1ith\u00ed \u00d3 Muir\u00ed agus \u00e9 ag d\u00e9anamh scagadh ar mh\u00f3rcheisteanna mor\u00e1lta \u00e1r linne.