Digicheol [Radio Ulster]

Episodes

SeriesTitleFirst
Broadcast
Comments
01Chillhop20180815

Antaine Mac Aoidh explores chillhop.

Music programme.

01Chiptune And Video Game Influence20180905

Antaine Mac Aoidh explores chiptune and the influence of video games.

Music programme.

An tseachtain seo, díríonn an clár ar an tionchar atá ag físchluichí ar cheol agus cluinimid roinnt ceoltóirí a bhaineann úsáid as fuaim físchluichí ina gceol féin! Tá an tsraith seo curtha i láthair ag Antaine Mac Aoidh.

This week, the programme looks at the influence video games has had on music, with even some musicians using the sounds of video games in their own music! Presented by Antaine Mac Aoidh.

01Future Funk And Synthwave20180822

Antaine Mac Aoidh explores future funk and synthwave.

Music programme.

An tseachtain seo, imíonn an clár "siar chuig an todhchaí" agus breathnaítear ar dhá sheánra a chuireann cuma úrnua ar chuimhní cinn ó na 1980í, le future funk agus synthwave. Éistimid le roinnt traiceanna a chuaigh i bhfeidhm air agus a d'eascair ón dá sheánra seo. Tá an tsraith seo curtha i láthair ag Antaine Mac Aoidh Is léiriú de chuid BBC Gaeilge é seo.

This week, the programme goes "back to the future" and looks at two genres that take a new spin on nostalgia with the 1980s, with future funk and synthwave. We look at some tracks that both influenced and emerged out of these two genres.

Presented by Antaine Mac Aoidh.

An tseachtain seo, imíonn an clár "siar chuig an todhchaí" agus breathnaítear ar dhá sheánra a chuireann cuma úrnua ar chuimhní cinn ó na 1980í, le future funk agus synthwave. Éistimid le roinnt traiceanna a chuaigh i bhfeidhm air agus a d'eascair ón dá sheánra seo. Tá an tsraith seo curtha i láthair ag Antaine Mac Aoidh Is léiriú de chuid BBC Gaeilge é seo.

01Vaporwave20180829

Antaine Mac Aoidh explores vaporwave.

Music programme.

An tseachtain seo, díríonn an clár ar sheánra a mhair ó thús deireadh ar an idirlíon; cuireadh i láthair i modh grinn é ar dtús sula ndearnadh seánra ann féin de, dáiríre. Breathnaímid ar cheannródaithe an tseánra agus a chruthaigh a leagan féin de. Tá an tsraith seo curtha i láthair ag Antaine Mac Aoidh Is léiriú de chuid BBC Gaeilge é seo.

This week, the programme looks at a genre which lived out its full lifespan on the internet; first coming out as a joke, before emerging into a fully-fledged genre. We look at some artists who have both pioneered the genre and put their own spin on it.
Presented by Antaine Mac Aoidh

An tseachtain seo, díríonn an clár ar sheánra a mhair ó thús deireadh ar an idirlíon; cuireadh i láthair i modh grinn é ar dtús sula ndearnadh seánra ann féin de, dáiríre. Breathnaímid ar cheannródaithe an tseánra agus a chruthaigh a leagan féin de. Tá an tsraith seo curtha i láthair ag Antaine Mac Aoidh Is léiriú de chuid BBC Gaeilge é seo.