Episodes

First
Broadcast
Comments
20171004

Melodies, choirs and songs from the world of classical music and beyond with John Murray.

Fuinn, còisirean agus òrain bho shaoghal ceòl clasaigeach agus eile, le Iain Moireach. Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le Vivaldi, Debussy, Holst agus gu leòr eile. Melodies, choirs and songs from the world of classical music and beyond with John Murray. This week's choices include music from Vivaldi, Debussy and Holst.

20171011

Melodies, choirs and songs from the world of classical music and beyond with John Murray.

Fuinn, còisirean agus òrain bho shaoghal ceòl clasaigeach agus eile, le Iain Moireach. Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le Aaron Copland, Haydn, Mozart agus gu leòr eile. Melodies, choirs and songs from the world of classical music and beyond with John Murray. This week's choices include music by Aaron Copland, Joseph Haydn and Mozart.

20171022

Fuinn, còisirean agus òrain bho shaoghal ceòl clasaigeach agus eile, le Iain Moireach.

Fuinn, còisirean agus òrain bho shaoghal ceòl clasaigeach agus eile, le Iain Moireach. An t-seachdain sa ceòl le Handel, Aaron Copland, Sally Beamish agus gu leòr eile. Melodies, choirs and songs from the world of classical music and beyond presented by John Murray. This week's choices include music by Handel, Aaron Copland and Sally Beamish.

20171025

Melodies, choirs and songs from the world of classical music and beyond with John Murray.

Fuinn, còisirean agus òrain bho shaoghal ceòl clasaigeach agus eile, le Iain Moireach. An t-seachdain sa ceòl le Vaughan Williams, Jan Garbarek, Craig Armstrong agus gu leòr eile. Melodies, choirs and songs from the world of classical music and beyond presented by John Murray. This week's choices include music by Vaughan Williams, Jan Garbarek and Craig Armstrong.

20171101

Melodies, choirs and songs from the world of classical music and beyond with John Murray.

Fuinn, còisirean agus òrain bho shaoghal ceòl clasaigeach agus eile, le Iain Moireach. Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le Monteverdi, Vivaldi, Holst agus gu leòr eile. Melodies, choirs and songs from the world of classical music and beyond with John Murray. This week's choices include Monteverdi, Vivaldi and Holst.