Guthan Binn Nam Bonn

Episodes

TitleFirst
Broadcast
Comments
Buinn Òir An T-seann Nis Loch Abair20171019

Na guthan a choisinn Buinn Òir an t-Seann Nòis aig Mòdan an Loch Abar eadar 1981 is 2007.

Dùsgadh às do chiad chadal, bainnsean is buinn òir, òran ùr aig a' mhionaid mu dheireadh agus ullachadh airson farpais seinn gun ghuth, 's iad sin cuid de na sgeulachdan a tha ri chluinntinn bho na farpaisich a ghlèidh Buinn Òir an t-Seann Nòis aig mòdan ann an Loch Abar eadar 1981 agus 2007.

Buinn Òir Loch Abair20171018

Na guthan a choisinn buinn òir aig Mòdan Nàiseanta ann an Loch Abar eadar 1981 agus 2007.

Tha e doirbh gu leòr comhairle a ghabhail bho neach-teagaisg nuair a tha thu ag ullachadh airson farpais a' bhuinn òir, ach dè cho furasta sa bha e do chuid agus am mac dhan stiùireadh chun a' bhuinn. Ann an 1985 chaidh barrachd air bonn òir air ais a dh'Eilean Luinge ann an cuideachd Ùisdean MhicCuithein agus air a' bhliadhna sin cuideachd dè cho doirbh sa bha e froga snasail a lorg anns a' Ghearastan airson a dhol chun a' bhàl? Agus cò ghoid an dram aig Raymond Bremner ann an 1996? Cuid de na sgeulachdan a chluinneas sibh bho na guthan binn a ghlèidh buinn òir a' Chomuinn Ghàidhealaich aig Mòdan ann an Loch Abar!