Episodes

TitleFirst
Broadcast
Comments
20171105

Iolo Williams a'i westeion yn crwydro un o gynefinoedd gwyllt Cymru.

15/10/201720171017

Iolo Williams a'i westeion yn crwydro un o gynefinoedd gwyllt Cymru.

Prin fod neb yn sylwi arno wrth yrru i lawr o Ben-y-Gwryd tuag at Feddgelert, ond mae'n werth ymweld â Chwm Dyli, petai ond i gael ychydig o seibiant rhag prysurdeb yr A498 a bwrlwm llethrau'r Wyddfa.

Mae 'na gyfoeth o hanes a bywyd gwyllt i'w weld yn y cwm bychan hwn, fel y mae Iolo Williams yn ei ddarganfod wrth fentro i lawr yno yng nghwmni Bethan Wyn Jones, Kelvin Jones a Hywel Roberts.

Garndolbenmaen20171010

Iolo Williams a'i westeion ar ymweliad â fferm fynydd yng Ngarndolbenmaen, Gwynedd.

Iolo Williams ar ymweliad â fferm fynydd yng Ngarndolbenmaen, Gwynedd, sy'n rhan o dair ardal o ddiddordeb gwyddonol arbennig (SSSI). Mae'n cael ei chynnal trwy ddulliau traddodiadol, gyda phwyslais ar warchod cynefinoedd prin.

Yn gwmni i Iolo - ar ddiwrnod glawog eithriadol - mae'r amaethwr Cliff Williams, Bethan Wyn Jones, Kelvin Jones a Hywel Roberts.

Parc Gwledig Loggerheads20171024

Iolo Williams a'i westeion ar ymweliad â Pharc Gwledig Loggerheads, Sir Ddinbych.

Porth Swtan20171031

Iolo Williams a'i westeion ar ymweliad â thraeth Porth Swtan yng ngogledd-orllewin Môn.