Episodes

TitleFirst
Broadcast
Comments
20171010Ceòl is fuaimean ùra air Radio nan Gàidheal.

A-nochd còmhla ri Emma, criomagan de cheòl beò bho Fhèis Xponorth a bh' ann an Inbhir Nis aig toiseach an t-samhraidh agus nam measg cluinnidh sibh 100 Fables agus Other Humans. Òran na Seachdain bho Static Union à Glaschu agus tha cothrom agaibh tomhais dè am film bho tàinig criomag na seachdain 'sa airson Dimàirt aig na Dealbhan.

Òrain eile ri thighinn, Crow's Feet, Baby Strange, The Xcerts agus Kvasir. bbc.co.uk/rapal.

20171011Ceòl is fuaimean ùra air Radio nan Gàidheal.

Sùil air adhart chun na duaisean SAMA a bhios a' tachairt ann an Glaschu an ath oidhche le sùil air na còmhlain a th' air na geàrr-liostaichean aca. Saoil cò a shoirbhicheas air an oidhche?

Clàr na seachdain bho Milburn le "Time" - trì òrain bhon chlàr ùr seo agus tha agallamhan aig Emma le Joe Carnall bhon chòmhlan cuideachd.

Agus sùil air Fèis Spree a bhios a' tachairt ann am Pàislig thairis an deireadh sheachdain. bbc.co.uk/rapal.

20171012Ceòl is fuaimean ùra air Radio nan Gàidheal.
20171024Ceòl is fuaimean ùra air Radio nan Gàidheal.

Prògram sònraichte a' toirt sùil air saoghal a' chiùil ann am baile mhòr Dhùn Èideann an-dràsta le Emma NicLaomainn.

Tha Emma a' coinneachadh ri grunn dhaoine a tha an lùib gnìomhachas a' chiùil ann an Dùn Èideann airson faighinn a-mach dè cho fallainn 's a tha cùisean sa bhaile. Tha i a' coinneachadh ri Derick MacFhionghain a' bhios a' sgrìobhadh colbh chiùil dhan phàipear naidheachd Scotland on Sunday, Darren Yeates aig a bheil bùth chlàran 'sa bhaile, Matthew Young a tha os cionn a' chompanaidh chlàran Song by Toad agus tha Laurie agus Billy bhon chòmhlan Indigo Velvet ga toirt air chuairt timcheall nan àitichean as fheàrr ann an Dùn Èideann airson ceòl beò a chluinntinn. bbc.co.uk/rapal.

20171025
20171026Ceòl is fuaimean ùra air Radio nan Gàidheal.

Deireadh na mìos agus tha sin a' ciallachadh gu bheil prògram sònraichte againn dhuibh air Rapal a-nochd. A h-uile mìos bidh sinn a' craoladh prògram làn òrain ceangailte ri cuspair sònraichte. A-nochd prògram làn de na h-òrain acoustic as fheàrr, leithid Sheeran, Lewis Capaldi agus Alanis Morisette anns a' mheasgachadh againn. bbc.co.uk/rapal.

An D㠀rna Pr㲀gram De Na Criomagan As Fhe㠀rr Bho Breab Do Rapal Thairis 201620171002Measgachadh de na criomagan a b' fheàrr bho Breab do Rapal thairis air 2016.
Breab Do Rapal Le Moreen20171009'S i Moreen NicIllinnein a th' aig an stiùir a-nochd le triùir air aoigheachd.
Breab Do Rapal Le Moreen20171030
Breab Do Rapal Le Rachel20171016A-nochd tha Hannah Mckirdy, Emma NicDhòmhnaill agus Megan Dale air aoigheachd.
Breab Do Rapal Le Ruairidh20171023
Electric Honey Records Aig 2520171017Prògram sònraichte a' comharrachadh 25 bliadhna de Electric Honey Records.

Tha còig thar fhichead bliadhna ann bho chaidh an record label ainmeil ann an Glaschu, Electric Honey, a' stèidheachadh. 'S e leubail gu math sònraichte a th'ann is e air a' ruith le oileanaich. Tha na h-oileanaich a tha a' dèanamh a' chùrsa Ceòl is Gnìomhachas aig Colaiste Kelvin a' dèanamh an obair gu lèir a thaobh an leubail le taic bho luchd teagasg a' chùrsa agus an stiùiriche Ken McCluskey. Tha iomadh còmhlan air ceòl ùr fhoillseachadh le taic bho Electric Honey thairis nam bliadhnaichean le còmhlain ainmeil leithid Snow Patrol, Belle & Sebastian agus Biffy Clyro air nochdadh air.

Anns a' phrògram a-nochd cluinnidh sibh agallamhan agus ceòl bho na còmhlain a tha agus a b' àbhaist a bhith air an leubail seo, agallamh le Ken McCluskey a tha a' ruith a' chùrsa gnìomhachais ciùil aig Colaiste Kelvin agus na h-oileanaich cuideachd. bbc.co.uk/rapal.

Tha còig thar fhichead bliadhna ann bho chaidh an record label ainmeil ann an Glaschu, Electric Honey, a' stèidheachadh. 'S e leubail gu math sònraichte a th'ann is e air a' ruith le oileanaich. Tha na h-oileanaich a tha a' dèanamh a' chùrsa Ceòl is Gnìomhachas aig Colaiste Kelvin a' dèanamh an obair gu lèir a thaobh an leubail le taic bho luchd teagasg a' chùrsa agus an stiùiriche Ken McCluskey. Tha iomadh còmhlan air ceòl ùr fhoillseachadh le taic bho Electric Honey thairis nam bliadhnaichean le còmhlain ainmeil leithid Snow Patrol, Belle and Sebastian agus Biffy Clyro air nochdadh air.

Rapal Aig Tenement Trail 201720171004Prògram sònraichte bhon fhèis ciùil Tenement Trail ann an Glaschu.
Rapal Ann An Glaschu20171101Ceòl is fuaimean ùra air Radio nan Gàidheal.

Tha Emma a' bruidhinn ri daoine a tha an lùib saoghal a' chiùil ann an Glaschu airson faighinn a-mach dè an tarraing a th' aig a bhaile agus dè na togalaichean as fheàrr airson ceòl beò a chluinntinn. Am measg iad seo tha The Hug and Pint, The Glad Cafe, Broadcast, Nice 'N' Sleazy, Flat 0/1, St. Luke's agus King Tuts.

Agallamh le Ian Smith bhon chompanaidh record ùr Last Night From Glasgow a th' air a bhi mu chuairt dìreach bliadhna gu leth ach a th' air a bhi gu math soirbheachail leis a' cheòl a tha 'd air fhoillseachadh bho thòisich iad. Agallamh eile le Lloyd Merideth a tha os cionn an record label neo-eisimeileach Olive Grove Records a th' air a bhi a' dol bho 2010 agus tha Emma cuideachd a' bruidhinn ri Joe Rattray a bhios a' cuir air dòigh chòmhlain airson cluich aig The Hug & Pint ann an taobh an Iar Ghlaschu.

Cluinnidh sibh òrain bho fheadhainn de na còmhlain as fheàrr ann an Glaschu an-dràsta cuideachd. bbc.co.uk/rapal.

Agallamh le Ian Smith bhon chompanaidh record ùr Last Night From Glasgow a th' air a bhi mu chuairt dìreach bliadhna gu leth ach a th' air a bhi gu math soirbheachail leis a' cheòl a tha 'd air fhoillseachadh bho thòisich iad. Agallamh eile le Lloyd Merideth a tha os cionn an record label neo-eisimeileach Olive Grove Records a th' air a bhi a' dol bho 2010 agus tha Emma cuideachd a' bruidhinn ri Joe Rattray a bhios a' cuir air dòigh chòmhlain airson cluich aig The Hug and Pint ann an taobh an Iar Ghlaschu.

Rapal Diardaoin20171102
Rapal Dim㠀irt20171003Clàr na seachdain bho Best Girl Athlete à Obar Dheathain.

Ceòl beò bho Pronto Mama agus Savage Mansion a chaidh a chlàradh aig XpoNorth 2017 ann an Inbhirnis, criomag bho fhilm eile san t-sreath Dimàirt aig na Dealbhan, ach an dùil an tomhais sibh dè film às an tàinig a' chriomag againn, tha sinn air an t-òran ùr aig The Ninth Wave, "Liars", a thaghadh mar òran na seachdain, bidh Katie bhon chòmhlan Best Girl Athlete a' cabadaich ri Emma mun chlàr ùr aice air a bheil an aon ainm agus cluinnidh sibh trì òrain bhon chlàr sgoinneil seo.

Rapal Oidhche Mh㠀irt20171031