Episodes

TitleFirst
Broadcast
Comments
20171010

Ceòl is fuaimean ùra air Radio nan Gàidheal.

A-nochd c├▓mhla ri Emma, criomagan de che├▓l be├▓ bho Fh├Ęis Xponorth a bh' ann an Inbhir Nis aig toiseach an t-samhraidh agus nam measg cluinnidh sibh 100 Fables agus Other Humans. ├ĺran na Seachdain bho Static Union ├á Glaschu agus tha cothrom agaibh tomhais d├Ę am film bho t├áinig criomag na seachdain 'sa airson Dim├áirt aig na Dealbhan.

├ĺrain eile ri thighinn, Crow's Feet, Baby Strange, The Xcerts agus Kvasir. bbc.co.uk/rapal.

Ceòl is fuaimean ùra air Radio nan Gàidheal.

A-nochd c├▓mhla ri Emma, criomagan de che├▓l be├▓ bho Fh├Ęis Xponorth a bh' ann an Inbhir Nis aig toiseach an t-samhraidh agus nam measg cluinnidh sibh 100 Fables agus Other Humans. ├ĺran na Seachdain bho Static Union ├á Glaschu agus tha cothrom agaibh tomhais d├Ę am film bho t├áinig criomag na seachdain 'sa airson Dim├áirt aig na Dealbhan.

├ĺrain eile ri thighinn, Crow's Feet, Baby Strange, The Xcerts agus Kvasir. bbc.co.uk/rapal.

20171011

Ceòl is fuaimean ùra air Radio nan Gàidheal.

Sùil air adhart chun na duaisean SAMA a bhios a' tachairt ann an Glaschu an ath oidhche le sùil air na còmhlain a th' air na geàrr-liostaichean aca. Saoil cò a shoirbhicheas air an oidhche?

Cl├ár na seachdain bho Milburn le "Time" - tr├Č ├▓rain bhon chl├ár ├╣r seo agus tha agallamhan aig Emma le Joe Carnall bhon ch├▓mhlan cuideachd.

Agus s├╣il air F├Ęis Spree a bhios a' tachairt ann am P├áislig thairis an deireadh sheachdain. bbc.co.uk/rapal.

20171012

Ceòl is fuaimean ùra air Radio nan Gàidheal.

20171024

Ceòl is fuaimean ùra air Radio nan Gàidheal.

Pr├▓gram s├▓nraichte a' toirt s├╣il air saoghal a' chi├╣il ann am baile mh├▓r Dh├╣n ├łideann an-dr├ásta le Emma NicLaomainn.

Tha Emma a' coinneachadh ri grunn dhaoine a tha an l├╣ib gn├Čomhachas a' chi├╣il ann an D├╣n ├łideann airson faighinn a-mach d├Ę cho fallainn 's a tha c├╣isean sa bhaile. Tha i a' coinneachadh ri Derick MacFhionghain a' bhios a' sgr├Čobhadh colbh chi├╣il dhan ph├áipear naidheachd Scotland on Sunday, Darren Yeates aig a bheil b├╣th chl├áran 'sa bhaile, Matthew Young a tha os cionn a' chompanaidh chl├áran Song by Toad agus tha Laurie agus Billy bhon ch├▓mhlan Indigo Velvet ga toirt air chuairt timcheall nan ├áitichean as fhe├árr ann an D├╣n ├łideann airson ce├▓l be├▓ a chluinntinn. bbc.co.uk/rapal.

Ceòl is fuaimean ùra air Radio nan Gàidheal.

Pr├▓gram s├▓nraichte a' toirt s├╣il air saoghal a' chi├╣il ann am baile mh├▓r Dh├╣n ├łideann an-dr├ásta le Emma NicLaomainn.

Tha Emma a' coinneachadh ri grunn dhaoine a tha an l├╣ib gn├Čomhachas a' chi├╣il ann an D├╣n ├łideann airson faighinn a-mach d├Ę cho fallainn 's a tha c├╣isean sa bhaile. Tha i a' coinneachadh ri Derick MacFhionghain a' bhios a' sgr├Čobhadh colbh chi├╣il dhan ph├áipear naidheachd Scotland on Sunday, Darren Yeates aig a bheil b├╣th chl├áran 'sa bhaile, Matthew Young a tha os cionn a' chompanaidh chl├áran Song by Toad agus tha Laurie agus Billy bhon ch├▓mhlan Indigo Velvet ga toirt air chuairt timcheall nan ├áitichean as fhe├árr ann an D├╣n ├łideann airson ce├▓l be├▓ a chluinntinn. bbc.co.uk/rapal.

20171025
20171026

Ceòl is fuaimean ùra air Radio nan Gàidheal.

Deireadh na m├Čos agus tha sin a' ciallachadh gu bheil pr├▓gram s├▓nraichte againn dhuibh air Rapal a-nochd. A h-uile m├Čos bidh sinn a' craoladh pr├▓gram l├án ├▓rain ceangailte ri cuspair s├▓nraichte. A-nochd pr├▓gram l├án de na h-├▓rain acoustic as fhe├árr, leithid Sheeran, Lewis Capaldi agus Alanis Morisette anns a' mheasgachadh againn. bbc.co.uk/rapal.

Ceòl is fuaimean ùra air Radio nan Gàidheal.

Deireadh na m├Čos agus tha sin a' ciallachadh gu bheil pr├▓gram s├▓nraichte againn dhuibh air Rapal a-nochd. A h-uile m├Čos bidh sinn a' craoladh pr├▓gram l├án ├▓rain ceangailte ri cuspair s├▓nraichte. A-nochd pr├▓gram l├án de na h-├▓rain acoustic as fhe├árr, leithid Sheeran, Lewis Capaldi agus Alanis Morisette anns a' mheasgachadh againn. bbc.co.uk/rapal.

An DŃáÇrna PrŃ▓Çgram De Na Criomagan As FheŃáÇrr Bho Breab Do Rapal Thairis 201620171002
An DŃáÇrna PrŃ▓Çgram De Na Criomagan As FheŃáÇrr Bho Breab Do Rapal Thairis 201620171002

Measgachadh de na criomagan a b' fheàrr bho Breab do Rapal thairis air 2016.

Breab Do Rapal Le Moreen20171009

'S i Moreen NicIllinnein a th' aig an sti├╣ir a-nochd le tri├╣ir air aoigheachd.

Breab Do Rapal Le Moreen20171030
Breab Do Rapal Le Rachel20171016

A-nochd tha Hannah Mckirdy, Emma NicDh├▓mhnaill agus Megan Dale air aoigheachd.

Breab Do Rapal Le Ruairidh20171023
Electric Honey Records Aig 2520171017

Pr├▓gram s├▓nraichte a' comharrachadh 25 bliadhna de Electric Honey Records.

Tha c├▓ig thar fhichead bliadhna ann bho chaidh an record label ainmeil ann an Glaschu, Electric Honey, a' st├Ęidheachadh. 'S e leubail gu math s├▓nraichte a th'ann is e air a' ruith le oileanaich. Tha na h-oileanaich a tha a' d├Ęanamh a' ch├╣rsa Ce├▓l is Gn├Čomhachas aig Colaiste Kelvin a' d├Ęanamh an obair gu l├Ęir a thaobh an leubail le taic bho luchd teagasg a' ch├╣rsa agus an sti├╣iriche Ken McCluskey. Tha iomadh c├▓mhlan air ce├▓l ├╣r fhoillseachadh le taic bho Electric Honey thairis nam bliadhnaichean le c├▓mhlain ainmeil leithid Snow Patrol, Belle & Sebastian agus Biffy Clyro air nochdadh air.

Anns a' phr├▓gram a-nochd cluinnidh sibh agallamhan agus ce├▓l bho na c├▓mhlain a tha agus a b' ├ábhaist a bhith air an leubail seo, agallamh le Ken McCluskey a tha a' ruith a' ch├╣rsa gn├Čomhachais ci├╣il aig Colaiste Kelvin agus na h-oileanaich cuideachd. bbc.co.uk/rapal.

Pr├▓gram s├▓nraichte a' comharrachadh 25 bliadhna de Electric Honey Records.

Tha c├▓ig thar fhichead bliadhna ann bho chaidh an record label ainmeil ann an Glaschu, Electric Honey, a' st├Ęidheachadh. 'S e leubail gu math s├▓nraichte a th'ann is e air a' ruith le oileanaich. Tha na h-oileanaich a tha a' d├Ęanamh a' ch├╣rsa Ce├▓l is Gn├Čomhachas aig Colaiste Kelvin a' d├Ęanamh an obair gu l├Ęir a thaobh an leubail le taic bho luchd teagasg a' ch├╣rsa agus an sti├╣iriche Ken McCluskey. Tha iomadh c├▓mhlan air ce├▓l ├╣r fhoillseachadh le taic bho Electric Honey thairis nam bliadhnaichean le c├▓mhlain ainmeil leithid Snow Patrol, Belle and Sebastian agus Biffy Clyro air nochdadh air.

Anns a' phr├▓gram a-nochd cluinnidh sibh agallamhan agus ce├▓l bho na c├▓mhlain a tha agus a b' ├ábhaist a bhith air an leubail seo, agallamh le Ken McCluskey a tha a' ruith a' ch├╣rsa gn├Čomhachais ci├╣il aig Colaiste Kelvin agus na h-oileanaich cuideachd. bbc.co.uk/rapal.

Rapal Aig Tenement Trail 201720171004

Pr├▓gram s├▓nraichte bhon fh├Ęis ci├╣il Tenement Trail ann an Glaschu.

Rapal Ann An Glaschu20171101

Ceòl is fuaimean ùra air Radio nan Gàidheal.

Tha Emma a' bruidhinn ri daoine a tha an l├╣ib saoghal a' chi├╣il ann an Glaschu airson faighinn a-mach d├Ę an tarraing a th' aig a bhaile agus d├Ę na togalaichean as fhe├árr airson ce├▓l be├▓ a chluinntinn. Am measg iad seo tha The Hug and Pint, The Glad Cafe, Broadcast, Nice 'N' Sleazy, Flat 0/1, St. Luke's agus King Tuts.

Agallamh le Ian Smith bhon chompanaidh record ├╣r Last Night From Glasgow a th' air a bhi mu chuairt d├Čreach bliadhna gu leth ach a th' air a bhi gu math soirbheachail leis a' che├▓l a tha 'd air fhoillseachadh bho th├▓isich iad. Agallamh eile le Lloyd Merideth a tha os cionn an record label neo-eisimeileach Olive Grove Records a th' air a bhi a' dol bho 2010 agus tha Emma cuideachd a' bruidhinn ri Joe Rattray a bhios a' cuir air d├▓igh ch├▓mhlain airson cluich aig The Hug & Pint ann an taobh an Iar Ghlaschu.

Cluinnidh sibh òrain bho fheadhainn de na còmhlain as fheàrr ann an Glaschu an-dràsta cuideachd. bbc.co.uk/rapal.

Agallamh le Ian Smith bhon chompanaidh record ├╣r Last Night From Glasgow a th' air a bhi mu chuairt d├Čreach bliadhna gu leth ach a th' air a bhi gu math soirbheachail leis a' che├▓l a tha 'd air fhoillseachadh bho th├▓isich iad. Agallamh eile le Lloyd Merideth a tha os cionn an record label neo-eisimeileach Olive Grove Records a th' air a bhi a' dol bho 2010 agus tha Emma cuideachd a' bruidhinn ri Joe Rattray a bhios a' cuir air d├▓igh ch├▓mhlain airson cluich aig The Hug and Pint ann an taobh an Iar Ghlaschu.

Cluinnidh sibh òrain bho fheadhainn de na còmhlain as fheàrr ann an Glaschu an-dràsta cuideachd. bbc.co.uk/rapal.

Rapal Diardaoin20171102
Rapal DimŃáÇirt20171003

Clàr na seachdain bho Best Girl Athlete à Obar Dheathain.

Ce├▓l be├▓ bho Pronto Mama agus Savage Mansion a chaidh a chl├áradh aig XpoNorth 2017 ann an Inbhirnis, criomag bho fhilm eile san t-sreath Dim├áirt aig na Dealbhan, ach an d├╣il an tomhais sibh d├Ę film ├ás an t├áinig a' chriomag againn, tha sinn air an t-├▓ran ├╣r aig The Ninth Wave, "Liars", a thaghadh mar ├▓ran na seachdain, bidh Katie bhon ch├▓mhlan Best Girl Athlete a' cabadaich ri Emma mun chl├ár ├╣r aice air a bheil an aon ainm agus cluinnidh sibh tr├Č ├▓rain bhon chl├ár sgoinneil seo.

Rapal Oidhche MhŃáÇirt20171031