Stiwdio Gyda Nia Roberts

Episodes

TitleFirst
Broadcast
Comments
20171004

"Golwg ar y celfyddydau yng Nghymru a thu hwnt.

Iola Ynyr a Mirain Fflur sy'n sôn am Mwgsi, cynhyrchiad diweddaraf Cwmni'r Frân Wen. Wedi'i sgwennu gan Manon Steffan Ros, mae'r ddrama am berson ifanc yn byw gyda chanser yn seiliedig ar stori wir.

90 mlynedd ers geni Rachel Roberts yn Llanelli, mae Sharon Morgan yn olrhain hanes bywyd a gwaith yr actores.

Edrych ymlaen at ffilm The Snowman mae Lowri Cooke, sy'n addasiad o nofel gan Jo Nesbø o Norwy.

Hefyd, y dawnsiwr a'r perfformiwr Mark Rees yn trafod y ballet Parade, sy'n cael ei lwyfannu cyn hir gan Dawns Cymru.

"

20171004

Golwg ar y celfyddydau yng Nghymru a thu hwnt.

Iola Ynyr a Mirain Fflur sy'n sôn am Mwgsi, cynhyrchiad diweddaraf Cwmni'r Frân Wen. Wedi'i sgwennu gan Manon Steffan Ros, mae'r ddrama am berson ifanc yn byw gyda chanser yn seiliedig ar stori wir.

90 mlynedd ers geni Rachel Roberts yn Llanelli, mae Sharon Morgan yn olrhain hanes bywyd a gwaith yr actores.

Edrych ymlaen at ffilm The Snowman mae Lowri Cooke, sy'n addasiad o nofel gan Jo Nesbø o Norwy.

Hefyd, y dawnsiwr a'r perfformiwr Mark Rees yn trafod y ballet Parade, sy'n cael ei lwyfannu cyn hir gan Dawns Cymru.

Aneurin A Meirion Jones20171011

"Nia Roberts yng nghwmni'r tad a'r mab, yr arlunwyr Aneurin a Meirion Jones."

Aneurin a Meirion Jones20171011

Nia Roberts yng nghwmni'r tad a'r mab, yr arlunwyr Aneurin a Meirion Jones.

Ensemble Cymru Yn 15 Oed20171025

"Golwg ar y celfyddydau, gan gynnwys dathliadau pen-blwydd Ensemble Cymru yn 15 oed.

Y cerddorion Peryn Clement Evans ac Anne Denholm sy'n ymuno i ddathlu penblwydd Ensemble Cymru yn 15 oed.

60 mlynedd ers y llwyfaniad cyntaf, mae Garry Nicholas yn olrhain hanes y sioe gerdd West Side Story.

John Derrick sy'n sgwrsio am ei rôl newydd fel Cadeirydd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Mae Nia hefyd yn clywed am albwm newydd Gwyneth Glyn, Tro.

"

Ensemble Cymru yn 15 Oed20171025

Golwg ar y celfyddydau, gan gynnwys dathliadau pen-blwydd Ensemble Cymru yn 15 oed.

Y cerddorion Peryn Clement Evans ac Anne Denholm sy'n ymuno i ddathlu penblwydd Ensemble Cymru yn 15 oed.

60 mlynedd ers y llwyfaniad cyntaf, mae Garry Nicholas yn olrhain hanes y sioe gerdd West Side Story.

John Derrick sy'n sgwrsio am ei rôl newydd fel Cadeirydd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Mae Nia hefyd yn clywed am albwm newydd Gwyneth Glyn, Tro.

Portmeirion20171018

"Hanner canrif ers cyfres deledu The Prisoner, dyma raglen am bentref Portmeirion."

Portmeirion20171018

Hanner canrif ers cyfres deledu The Prisoner, dyma raglen am bentref Portmeirion.

Wythnos Yng Nghymru Fydd20171101

"Golwg ar Wythnos yng Nghymru Fydd, yr opera'n seiliedig ar nofel Islwyn Ffowc Elis.

Drigain mlynedd ers cyhoeddi Wythnos yng Nghymru Fydd yn 1957, mae'r nofel gan Islwyn Ffowc Elis bellach yn opera.

Y cyfansoddwr Gareth Glyn a'r Prifardd Mererid Hopwood sy'n gyfrifol am adfywio'r stori rybuddiol hon am gariad, colled, cymuned a pherthyn, ac ymhlith cast cynhyrchiad OPRA Cymru mae Gwawr Edwards, Sian Meinir, Sion Goronwy a Robyn Lyn Evans.

Yn y rhifyn hwn o Stiwdio, cawn hanes y paratoadau cyn i'r cynhyrchiad ymweld â saith canolfan ledled Cymru ym mis Tachwedd 2017.

"

Wythnos yng Nghymru Fydd20171101

Golwg ar Wythnos yng Nghymru Fydd, yr opera'n seiliedig ar nofel Islwyn Ffowc Elis.

Drigain mlynedd ers cyhoeddi Wythnos yng Nghymru Fydd yn 1957, mae'r nofel gan Islwyn Ffowc Elis bellach yn opera.

Y cyfansoddwr Gareth Glyn a'r Prifardd Mererid Hopwood sy'n gyfrifol am adfywio'r stori rybuddiol hon am gariad, colled, cymuned a pherthyn, ac ymhlith cast cynhyrchiad OPRA Cymru mae Gwawr Edwards, Sian Meinir, Sion Goronwy a Robyn Lyn Evans.

Yn y rhifyn hwn o Stiwdio, cawn hanes y paratoadau cyn i'r cynhyrchiad ymweld â saith canolfan ledled Cymru ym mis Tachwedd 2017.