Episodes

EpisodeTitleFirst
Broadcast
Comments
08Steaphan Macfhionghain, Antigonish, Albainn Nuadh, 197020171005Steaphan MacFhionghain, Antigonish, Albainn Nuadh, a' comhradh ri Fred MacAmhlaigh.

Sgr├Čob eile a Chanada an cois Fred MacAmhlaigh anns an t-sreath againn ├á tasglann Chanada a seo aig Radio nan G├áidheal. Sa bhliadhna 1970 bha Fred an Alba Nuadh agus fhuair e c├▓mhradh air fear de shliochd mhuinntir Bharraigh a sin, iar-ogha fear a dh'fhalbh a Chanada ├á Barraigh ann an 1821, le bhean agus ochdnar chloinne, agus gun an duine a b' ├▓ige ach d├á mhios a dh'aois. Tha an sgeualchd aig Steaphan MacFhionghain.

Steaphan MacFhionghain, Antigonish, Albainn Nuadh, a' comhradh ri Fred MacAmhlaigh.

Sgr├Čob eile a Chanada an cois Fred MacAmhlaigh anns an t-sreath againn ├á tasglann Chanada a seo aig Radio nan G├áidheal. Sa bhliadhna 1970 bha Fred an Alba Nuadh agus fhuair e c├▓mhradh air fear de shliochd mhuinntir Bharraigh a sin, iar-ogha fear a dh'fhalbh a Chanada ├á Barraigh ann an 1821, le bhean agus ochdnar chloinne, agus gun an duine a b' ├▓ige ach d├á mhios a dh'aois. Tha an sgeualchd aig Steaphan MacFhionghain.

09Malcolm A MacleŃ▓Çid Agus Danny K MacleŃ▓Çid, Siorrachd Bhictoria, Ceap Breatann20171012Malcolm A Macle├▓id agus Danny K Macle├▓id le c├▓mhradh 's ├▓rain dha Fred MacAmhlaigh.

Tha sinn a' gabhail cuairt a dh'Albainn Nuadh agus a Cheap Breatainn aann am prògram eile a rinn Fred MacAmhlaigh anns an t-sreath againn à tasglann Chanada a seo aig Radio nan Gàidheal.
Ann an 1970 chaidh e a shiorrachd Bhictoria an ceann a tuath Ceap Bhreatainn a cheilidh air Malcolm A Macle├▓id agus Danny K Macle├▓id agus cha robh an c├▓mhradh neo na h-├▓rain gann aca!

Malcolm A Macle├▓id agus Danny K Macle├▓id le c├▓mhradh 's ├▓rain dha Fred MacAmhlaigh.

Tha sinn a' gabhail cuairt a dh'Albainn Nuadh agus a Cheap Breatainn aann am prògram eile a rinn Fred MacAmhlaigh anns an t-sreath againn à tasglann Chanada a seo aig Radio nan Gàidheal.
Ann an 1970 chaidh e a shiorrachd Bhictoria an ceann a tuath Ceap Bhreatainn a cheilidh air Malcolm A Macle├▓id agus Danny K Macle├▓id agus cha robh an c├▓mhradh neo na h-├▓rain gann aca!