Episodes

First
Broadcast
Comments
20171006

Ceòl Ceilteach, clàran ùra agus fios mu cò tha cluich càite le Mairead NicIllinnein.

Ceòl Ceilteach, clàran ùra agus fios mu cò tha cluich càite le Mairead NicIllinnein. Tha ceòl aig Mairead bho Tom Petty, Dean Owens, Laura Cortese agus gu leòr eile. Celtic music, new releases and gig guide presented by Mairead MacLennan. Mairead's choices today include Tom Petty, Dean Owens and Laura Cortese.

20171013

Ceòl Ceilteach, clàran ùra agus fios mu cò tha cluich càite le Mairead NicIllinnein.

Ceòl Ceilteach, clàran ùra agus fios mu cò tha cluich càite le Mairead NicIllinnein. Tha ceòl aig Mairead bho Session A9, Julie Fowlis, Na Waterboys agus gu leòr eile. Celtic music, new releases and gig guide presented by Mairead MacLennan. Mairead's choices today include Session A9, Julie Fowlis and The Waterboys.

20171020

Ceòl Ceilteach, clàran ùra agus fios mu cò tha cluich càite le Mairead NicIllinnein.

Ceòl Ceilteach, clàran ùra agus fios mu cò tha cluich càite le Mairead NicIllinnein. Tha ceòl aig Mairead an-diugh bho Niteworks, Jon Boden, Bela Fleck agus gu leòr eile. Celtic music, new releases and gig guide, presented by Mairead MacLennan. Mairead's choices today include Niteworks, Jon Boden and Bela Fleck.

20171027

Ceòl Ceilteach, clàran ùra agus fios mu cò tha cluich càite le Mairead NicIllinnein.

Ceòl Ceilteach, clàran ùra agus fios mu cò tha cluich càite le Mairead NicIllinnein. Tha ceòl aig Mairead bho Laura Cortese, Shawn Colvin, Tim Edey agus gu leòr eile. Celtic music, new releases and gig guide presented by Mairead MacLennan. Mairead's choices today include Laura Cortese, Shawn Colvin and Tim Edey.

20171103

Ceòl Ceilteach, clàran ùra agus fios mu cò tha cluich càite le Mairead NicIllinnein.

Ceòl Ceilteach, clàran ùra agus fios mu cò tha cluich càite le Mairead NicIllinnein. Tha ceòl aig Mairead an-diugh bho Sam Kelly, Bela Fleck, Heidi Talbot agus gu leòr eile. Celtic music, new releases and gig guide presented by Mairead MacLennan. Mairead's choices today include Sam Kelly, Bela Fleck and Heidi Talbot.