Tochailt Staire - Na Lochlannaigh [Radio Ulster]

Episodes

SeriesEpisodeTitleFirst
Broadcast
Comments
0102Saol Na Rthe Agus Na Nardrthe In Éirinn Sa 9 Haois20170824

The life of the kings and high kings of Ireland in the ninth century.

Sa dara clár sa tsraith Tochailt Staire, amharcann Seán Ó Baoill ar mhéadú líon na Lochlannach in Éirinn ag an am agus na ríthe agus na hardríthe a mbíodh siad i mbun troda leo.

In the second programme of the series Seán Ó Baoill looks at the increase in Vikings in Ireland at the time and also the kings and high kings against whom they fought.

0103Oidhreacht Chlann U Nill I Rith An 10 Haois20170831

The heritage of the O'Neill clan during the tenth century.

Sa tríú clár den tsraith seo amharcann Seán Ó Baoill ar oidhreacht Chlann Uí Néill i rith an 10ú hAois agus ar na cúiseanna a ndeachaigh cumhacht na Lochlannach i léig in Éirinn ag an am sin.

In the third episode of this series Seán Ó Baoill looks at the heritage of the O'Neill family during the 10th century and the reasons why the Viking started to lose their power over Ireland at the time.

0104Brian Borimhe Agus Ts Deireadh R Na Lochlannach20170907

Brian Boru and the beginning of the end of the Viking era.

Sa chlár deireanach den tsraith, cloisfimid faoin dóigh ar throid Rí Laighean leis na Lochlannaigh i gcoinne Bhriain Bhoróimhe agus an chúis gur tháinig deireadh le ré na Lochlannach in Éirinn.

In the final episode of this series we hear about the King of Leinster teaming up with the Vikings in order to fight Brian Boru and the reason that the Viking era ended in Ireland.