Episodes

TitleFirst
Broadcast
Comments
20171006

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.

20171007
Huw Stephens Yn Cyflwyno20171014

Dwyawr o'r gerddoriaeth orau ar fore Sadwrn gyda Huw Stephens yn sedd Tudur Owen.