Viva Voce [Radio Ulster]

Episodes

SeriesEpisodeTitleFirst
Broadcast
RepeatedComments
01Viva Voce - Cl\u00e1r 12016081520170109 (RU)Stiof\u00e1n \u00d3 Dire\u00e1in, Eimear N\u00ed Chinn\u00e9ide & Gear\u00f3id \u00d3 Triombaill mar a\u00edonna na seachtaine.

D\u00e9anann tri\u00far a\u00edonna achoimre 3 bhomaite ar Ph.D. s'acu don l\u00e1ithreoir, an Dr. Art Hughes

Stiof\u00e1n \u00d3 Dire\u00e1in, Eimear N\u00ed Chinn\u00e9ide & Gear\u00f3id \u00d3 Triombaill mar a\u00edonna na seachtaine.

D\u00e9anann tri\u00far a\u00edonna achoimre 3 bhomaite ar Ph.D. s'acu don l\u00e1ithreoir, an Dr. Art Hughes

02Viva Voce - Cl\u00e1r 22016082220170110 (RU)Dr Art Hughes and panel discuss academic themes.

D\u00e9anann tri\u00far a\u00edonna achoimre 3 bhomaite ar Ph.D. s'acu don l\u00e1ithreoir, an Dr. Art Hughes

Dr Art Hughes and panel discuss academic themes.

D\u00e9anann tri\u00far a\u00edonna achoimre 3 bhomaite ar Ph.D. s'acu don l\u00e1ithreoir, an Dr. Art Hughes

03Viva Voce - Cl\u00e1r 32016082920170111 (RU)Dr Art Hughes and panel discuss academic themes.

D\u00e9anann tri\u00far a\u00edonna achoimre 3 bhomaite ar Ph.D. s'acu don l\u00e1ithreoir, an Dr. Art Hughes

04Viva Voce - Cl\u00e1r 42016090520170112 (RU)Dr Art Hughes and panel discuss academic themes.

D\u00e9anann tri\u00far a\u00edonna achoimre 3 bhomaite ar Ph.D. s'acu don l\u00e1ithreoir, an Dr. Art Hughes

0201Gaeilge And Protast\u00fanachas; Gaeilge And An H-bloc; Gaeilge And Oideachas Na Mban I Dt\u00edr Chonaill2017072020180108 (RU)Irish and Protestantism; Irish and The H-Block; Irish and Women's Education in Donegal.

Dr Art Hughes and a panel discuss academic themes.

Le 3 b homaite acu uilig le cur síos a dheánamh ar an taighde a rinne siad do PhD s'acu, cluineann An Dr. Art Hughes ó Ian Malcolm agus é ag caint faoin cheangal idir an Ghaeilge agus an Protastúnachas. Labhraíonn Feargal Mac Ionnrachtaigh faoi athbheochan pobalbhunaithe na Gaeilge ó thuaidh agus tugann Méadhbha Ní Bhaoill léargas d'Art ar thionchar na mban i dTír Chonaill ar fhorbairt oideachais Ghaeilgeoirí idir 1831-1960. Is léiriú de chuid BBC Gaeilge é seo, léirithe ag Proinsias Ó Coinn.

With three minutes each to summarise their PhD research, Dr Art Hughes hears from Ian Malcolm as he explains the connection between the Irish language and Protestantism. Feargal Mac Ionnrachtaigh talks about the community-based Irish language revival in the North of Ireland and Méadhbha Ní Bhaoill gives Art an insight into the influence women in Donegal had on the education of Irish speakers from the years 1831-1960. This is a BBC Gaeilge Production, produced by Proinsias Ó Coinn.

Irish and Protestantism; Irish and The H-Block; Irish and Women's Education in Donegal.

Dr Art Hughes and a panel discuss academic themes.

0202Fil\u00edocht Na Mbard; Sp\u00f3rt And An Ghaeilge; An Ghaeilge I Gcl\u00f32017072720180109 (RU)Poetry of the bards; Irish and sport; Irish in print.

Dr Art Hughes and a panel discuss academic themes.

Le 3 bhomaite acu uilig le cur síos a dheánamh ar an taighde a rinne siad do PhD s'acu, cluineann An Dr Art Hughes ó Michelle Ó Riordán agus í ag caint faoi mhóitífeanna i bhfilíocht na mbard. Labhraíonn Seán Ó Cearnaigh le hArt faoi na leabhair chlóite is luaithe sa Ghaeilge agus ceanglaíonn Cathal Billings an Ghaeilge, an spórt agus an fhéiniúlacht Ghaelach le linn bhlianta na hathbheochana le chéile.

With three minutes each to summarise their PhD research, Dr Art Hughes hears from Michelle Ó
Riordán, who completed her study in the motifs of bardic poetry. Seán Ó Cearnaigh talks to Art about the earliest printed Irish language books, and Cathal Billings connects Irish, sport and Irish identity throughout the revival years.

Poetry of the bards; Irish and sport; Irish in print.

Dr Art Hughes and a panel discuss academic themes.

0203Sceala\u00edocht Na Ngael; Imoibri\u00fa Ceimiceach; Oideachas Sa Ghaeltacht2017080320180110 (RU)Irish storytelling; reactionary chemistry; education in the Gaeltacht.

Dr Art Hughes and a panel discuss academic themes.

Le 3 bhomaite acu uilig le cur síos a dheánamh ar an taighde a rinne siad do PhD s'acu, cluineann An Dr. Art Hughes ó Eilís Ní Dhúill agus í ag caint faoi chleachtas scéalaíochta phobal traidisiúnta Gaeilge Chorca Dhuibhne mar a nochtar i scannáin fhaisnéise Ghaeilge chomhaimseartha é. Cíorann Patrick O'Leary staidéar s'aige ar chatalaíoch úr agus a úsáid in imoibriú ceimiceach chun smacht a fháil ar thoradh an imoibrithe agus tugann Niall Mac Uidhilin léargas ar oideachas i measc mhuintir óg na Gaeltachta.

With three minutes each to summarise their PhD research, Dr Art Hughes hears from Eilís Ní Dhúill about the practice of storytelling by the traditional Irish language speakers of Corca Dhuibhne, as portrayed in contemporary Irish language documentary films. Patrick O'Leary examines transition metal catalysed intermolecular Buchner reactions of diazoketones: application to the synthesis of polycyclic systems and Niall Mac Uidhilin gives Art an insight into the education of young people in the Gaeltacht area.

Irish storytelling; reactionary chemistry; education in the Gaeltacht.

Dr Art Hughes and a panel discuss academic themes.

0204Siceola\u00edocht Dhaoine \u00f3ga; Bitheola\u00edocht Mhuir\u00ed; An Mhata And \u00c9amon De Valera2017081020180111 (RU)The psychology of young people, marine biology, maths and \u00c9amon de Valera.

Dr Art Hughes and a panel discuss academic themes.

Le 3 bhomaite acu uilig le cur síos a dheánamh ar an taighde a rinne siad do PhD s'acu, cluineann An Dr. Art Hughes ó Cháit Verling agus í ag caint faoi leanaí óga agus iad ag glacadh páirte i dTeiripe Chognaíoch Iompraíochta. Rinne deirfiúr le Cáit, Emma Verling, staidéar ar an eicínideirmeach agus nochtann Cáit Ní Shúilleabháin saol matamaiticiúil Éamon De Valera.

With 3 minutes each to summarise their PhD research, Dr Art Hughes hears from Cáit Verling about young people taking part in Cognitive Behavioural Therapy. Cáit's sister, Emma Verling, studied the niche plasticity and specificity in echinoderms and Cáit Ní Shúilleabháin reveals the mathematical life of Éamon de Valera.

The psychology of young people, marine biology, maths and \u00c9amon de Valera.

Dr Art Hughes and a panel discuss academic themes.

03Viva Voce20200903Tugann Proinsias Ó Coinn dúshlán d’aíonna, a bhfuil dochtúireacht déanta acu, achoimre a dhéanamh ar an taighde s’acu taobh istigh de chúpla bomaite. Ansin, faigheann sé deis na hábhair éagsúla seo a chíoradh leis na dochtúirí céanna ina dhiaidh m.sh. bitheolaíocht, innealtóireacht, teangeolaíocht agus scéalaíocht i measc neart eile.

Proinsias Ó Coinn gives his guests, who have all completed PhDs, a challenge to summarise their research within just a few minutes. He then gets a chance to explore the wide variety of subjects with his guests in more detail, from biology to engineering and linguistics to storytelling.

Proinsias \u00d3 Coinn gives his guests a challenge to summarise their research.

Academic discussion. Guests are given three minutes to summarise their PhD research.

03Viva Voce - Cl\u00e1r 220200902Dr. Ailbhe Nic Giolla Chomhaill

Is leachtóir le Gaeilge í an Dr. Ailbhe Nic Giolla Chomhaill agus sa chlár Viva Voce, déanann sí achoimre ar an taighde a rinne sí do PhD s’aici taobh istigh de chúpla bomaite. Rinne Ailbhe a cuid taighde ar na scéalta draíochta as Dúiche Sheoighe, Contae na Gaillimhe. Bí léi agus í do do ghlacadh ar thuras go dtí domhan osnádúrtha na scéalaíochta in Éirinn!
Dr. Ailbhe Nic Giolla Chomhaill is an Irish lecturer who takes on the challenge of summarising her PhD research within just a few minutes. Ailbhe did her research on the magical tales from the Joyce Country of County Galway. Join her as she takes you on a trip to the supernatural world of storytelling in Ireland.

Dr. Stiofán Seoighe

Ag obair mar Oifigeach Pleanála, glacann An Dr. Stiofán Seoighe an t-am an taighde a rinne sé do PhD s’aige a athchoimriú taobh istigh de chúpla bhomaite dúinn. Ag déanamh compráide idir nuachainteoirí na Gaeilge agus nuachainteoirí na Bascaise, cad iad na ceachtanna ar féidir linn a fhoghlaim faoi idé-eolaíochtaí teanga agus féiniúlachtaí?
Irish Language Planning Officer Dr. Stiofán Seoighe takes the time to summarise his PhD research within just a few minutes. Comparing new speakers of Irish and new speakers of Basque, what lessons can we learn about language ideologies and identities?

Dr. Ailbhe Nic Giolla Chomhaill & Dr. Stiof\u00e1n Seoighe

Academic discussion. Guests are given three minutes to summarise their PhD research.

030120200901Is innealtóir ceimiceach í an Dochtúir Jenny Uí Leathlobhair agus seo í ag déanamh cur síos ar an taighde a rinne sí do PhD s’aici taobh istigh de chúpla bomaite. Míníonn sí an tábhacht a bhaineann le micrea-scagachán i saol an uile dhuine againn agus an dóigh a n-úsáidear an próiseas seo le do bheoir agus fíon a dhéanamh.
Dr. Jenny Lawler is a chemical engineer and takes on the challenge of summarising all her PhD research within just a few minutes. She explains the importance microfiltration plays in all our lives and how the process is used to make your beer and wine.

Is ánra taighde sinsearach í an Dochtúir Sinéad Duggan agus ghlac sí dushláin Viva Voce, an taighde a rinne sí do PhD s’aici a athchoimriú taobh istigh de chúpla bomaite. Rinne Sinéad taighde ar othair le paincréitíteas, go háirithe paincréitíteas ainsealach agus i measc neart eile, léirigh sí na cineálacha vitimíní a bhíonn gann sna hothair seo agus an fáth a mbíonn oistéapóróis coitianta sa ghrúpa céanna.
Dr. Sinéad Duggan is a Senior Research Fellow working in Trinity College, Dublin and in Tallaght University Hospital. She has taken the Viva Voce challenge to summarise her PhD research within just a few minutes. Sinéad studied patients with pancreatitis, in particular those with chronic pancreatitis. She found, amongst other discoveries, the range of vitamins in which these patients are often lacking and also why osteoporosis is common amongst this group of people.

Proinsias \u00d3 Coinn gives his guests a challenge to summarise their research.

Academic discussion. Guests are given three minutes to summarise their PhD research.

Dr. Jenny Lawler and Dr. Sin\u00e9ad Duggan.

030220200902