Viva Voce [Radio Ulster]

Episodes

SeriesEpisodeTitleFirst
Broadcast
RepeatedComments
01Viva Voce - clár 120160815

01Viva Voce - clár 120160815

Sa chlár seo: Stiofán Ó Direáin ag caint faoin mheicnic chandamach, Eimear Ní Chinnéide faoi litríocht thaistil na Gaeilge & Gearóid Ó Triombaill faoin traidisiún amhránaíochta in Ard Mhacha.

In this programme: Stiofán Ó Direáin speaking about quantum mechanics, Eimear Ní Chinnéide on travel literature in Irish & Gearóid Ó Triombaill on the song tradition in Armagh

01Viva Voce - clár 12016081520170109 (RU)

Sa chlár seo: Stiofán Ó Direáin ag caint faoin mheicnic chandamach, Eimear Ní Chinnéide faoi litríocht thaistil na Gaeilge & Gearóid Ó Triombaill faoin traidisiún amhránaíochta in Ard Mhacha.

In this programme: Stiofán Ó Direáin speaking about quantum mechanics, Eimear Ní Chinnéide on travel literature in Irish & Gearóid Ó Triombaill on the song tradition in Armagh

01Viva Voce - Clr 12016081520170109 (RU)

Sa chlár seo: Stiofán Ó Direáin ag caint faoin mheicnic chandamach, Eimear Ní Chinnéide faoi litríocht thaistil na Gaeilge and Gearóid Ó Triombaill faoin traidisiún amhránaíochta in Ard Mhacha.

In this programme: Stiofán Ó Direáin speaking about quantum mechanics, Eimear Ní Chinnéide on travel literature in Irish and Gearóid Ó Triombaill on the song tradition in Armagh

02Viva Voce - clár 220160822

02Viva Voce - Clr 220160822

Sa chlár seo: an tOllamh Pól Mag Uidhir ag caint faoi leictreonaic, Matt Zepf faoi léasair agus Katie Ní Loingsigh faoi nathanna cainte an Athar Peadar Ua Laoghaire.

In this programme: Professor Pól Mag Uidhir speaks about electronics, Matt Zepf on lasers and Katie Ní Loingsigh on expressions of speech used by Fr. Peadar Ó Laoghaire.

02Viva Voce - Clr 22016082220170110 (RU)

Sa chlár seo: an tOllamh Pól Mag Uidhir ag caint faoi leictreonaic, Matt Zepf faoi léasair agus Katie Ní Loingsigh faoi nathanna cainte an Athar Peadar Ua Laoghaire.

In this programme: Professor Pól Mag Uidhir speaks about electronics, Matt Zepf on lasers and Katie Ní Loingsigh on expressions of speech used by Fr. Peadar Ó Laoghaire.

02Viva Voce - clár 22016082220170110 (RU)

Sa chlár seo: an tOllamh Pól Mag Uidhir ag caint faoi leictreonaic, Matt Zepf faoi léasair agus Katie Ní Loingsigh faoi nathanna cainte an Athar Peadar Ua Laoghaire.

In this programme: Professor Pól Mag Uidhir speaks about electronics, Matt Zepf on lasers and Katie Ní Loingsigh on expressions of speech used by Fr. Peadar Ó Laoghaire.

03Viva Voce - Clár 320160829

03Viva Voce - Clár 32016082920170111 (RU)

Sa chlár seo: Colm Mag Uiginn ag déanamh comparáide idir Gaeilge na Gaeltachta & Gaeilge na Gaelscolaíochta, Réamaí Mathers ag caint faoin bhitheolaíocht éabhlóideach & an timpeallacht agus Aoife Uí Fhaoláin ag plé ról na meán cumarsáide Béarla i gcur chun cinn na Gaeilge.

In this programme: Colm Mag Uiginn compares the Irish language in the Gaeltacht to that used in the Irish medium schools; Réamaí Mathers speaks about evolutionary biology & the environment and Aoife Uí Fhaoláin discusses the role of the English language media in the promotion of the Irish language.

03Viva Voce - Clr 32016082920170111 (RU)

Sa chlár seo: Colm Mag Uiginn ag déanamh comparáide idir Gaeilge na Gaeltachta and Gaeilge na Gaelscolaíochta, Réamaí Mathers ag caint faoin bhitheolaíocht éabhlóideach and an timpeallacht agus Aoife Uí Fhaoláin ag plé ról na meán cumarsáide Béarla i gcur chun cinn na Gaeilge.

In this programme: Colm Mag Uiginn compares the Irish language in the Gaeltacht to that used in the Irish medium schools; Réamaí Mathers speaks about evolutionary biology and the environment and Aoife Uí Fhaoláin discusses the role of the English language media in the promotion of the Irish language.

03Viva Voce - Clar 320160829

Sa chlár seo: Colm Mag Uiginn ag déanamh comparáide idir Gaeilge na Gaeltachta and Gaeilge na Gaelscolaíochta, Réamaí Mathers ag caint faoin bhitheolaíocht éabhlóideach and an timpeallacht agus Aoife Uí Fhaoláin ag plé ról na meán cumarsáide Béarla i gcur chun cinn na Gaeilge.

In this programme: Colm Mag Uiginn compares the Irish language in the Gaeltacht to that used in the Irish medium schools; Réamaí Mathers speaks about evolutionary biology and the environment and Aoife Uí Fhaoláin discusses the role of the English language media in the promotion of the Irish language.

04Viva Voce - Clár 420160905

04Viva Voce - Clár 42016090520170112 (RU)

Dr Art Hughes discusses academic themes with a panel who reveal their own doctorate expertise.

Sa chlár seo pléann Pádraig Ó Tiarnaigh saothar Sheáin Uí Eochaidh, an bailitheoir béaloidis; labhraíonn Máire Nic An Bhaird faoi chinsireacht i litríocht na Gaeilge agus is iad an broc, an bhó agus galar na heitinne atá faoi chaibidil ag Pól Mac Cana.

In this programme Pádraig Ó Tiarnaigh discusses the work of the folklore collector, Seán Ó hEochaidh; Máire Nic An Bhaird speaks about censorship in Irish language literature and Pól Mac Cana looks at the connection between the badger, the cow & tuberculosis.

04Viva Voce - Clr 42016090520170112 (RU)

Dr Art Hughes discusses academic themes with a panel who reveal their own doctorate expertise.

Sa chlár seo pléann Pádraig Ó Tiarnaigh saothar Sheáin Uí Eochaidh, an bailitheoir béaloidis; labhraíonn Máire Nic An Bhaird faoi chinsireacht i litríocht na Gaeilge agus is iad an broc, an bhó agus galar na heitinne atá faoi chaibidil ag Pól Mac Cana.

In this programme Pádraig Ó Tiarnaigh discusses the work of the folklore collector, Seán Ó hEochaidh; Máire Nic An Bhaird speaks about censorship in Irish language literature and Pól Mac Cana looks at the connection between the badger, the cow and tuberculosis.

0201Gaeilge & Protastnachas; Gaeilge & An H-bloc; Gaeilge & Oideacas Na Mban I Dtr Chonaill20170720

Irish and Protestantism; Irish and The H-Block; Irish and Women's Education in Donegal.

Le 3 b homaite acu uilig le cur síos a dheánamh ar an taighde a rinne siad do PhD s'acu, cluineann An Dr. Art Hughes ó Ian Malcolm agus é ag caint faoin cheangal idir an Ghaeilge agus an Protastúnachas. Labhraíonn Feargal Mac Ionnrachtaigh faoi athbheochan pobalbhunaithe na Gaeilge ó thuaidh agus tugann Méadhbha Ní Bhaoill léargas d'Art ar thionchar na mban i dTír Chonaill ar fhorbairt oideachais Ghaeilgeoirí idir 1831 -1960. Is léiriú de chuid BBC Gaeilge é seo, léirithe ag Proinsias Ó Coinn.

With 3 minutes each to summarise their PhD research, Dr Art Hughes hears from Ian Malcolm as he explains the connection between the Irish language and Protestantism. Feargal Mac Ionnrachtaigh talks about the community-based Irish language revival in the North of Ireland and Méadhbha Ní Bhaoill gives Art an insight into the influence women in Donegal had on the education of Irish speakers from the years 1831 - 1960. This is a BBC Gaeilge Production, produced by Proinsias Ó Coinn.

0201Gaeilge & Protastúnachas; Gaeilge & An H-Bloc; Gaeilge & Oideachas na mBan i dTír Chonaill20180108

Irish and Protestantism; Irish and The H-Block; Irish and Women's Education in Donegal.

Le 3 b homaite acu uilig le cur síos a dheánamh ar an taighde a rinne siad do PhD s'acu, cluineann An Dr. Art Hughes ó Ian Malcolm agus é ag caint faoin cheangal idir an Ghaeilge agus an Protastúnachas. Labhraíonn Feargal Mac Ionnrachtaigh faoi athbheochan pobalbhunaithe na Gaeilge ó thuaidh agus tugann Méadhbha Ní Bhaoill léargas d'Art ar thionchar na mban i dTír Chonaill ar fhorbairt oideachais Ghaeilgeoirí idir 1831-1960. Is léiriú de chuid BBC Gaeilge é seo, léirithe ag Proinsias Ó Coinn.

With three minutes each to summarise their PhD research, Dr Art Hughes hears from Ian Malcolm as he explains the connection between the Irish language and Protestantism. Feargal Mac Ionnrachtaigh talks about the community-based Irish language revival in the North of Ireland and Méadhbha Ní Bhaoill gives Art an insight into the influence women in Donegal had on the education of Irish speakers from the years 1831-1960. This is a BBC Gaeilge Production, produced by Proinsias Ó Coinn.

0202Filocht Na Mbard; Sprt & An Ghaeilge; An Ghaeilge I Gcl20170727

Poetry of the bards; Irish and sport; Irish in print.

Le 3 bhomaite acu uilig le cur síos a dheánamh ar an taighde a rinne siad do PhD s'acu, cluineann An Dr Art Hughes ó Michelle Ó Riordán agus í ag caint faoi mhóitífeanna i bhfilíocht na mbard. Labhraíonn Seán Ó Cearnaigh le hArt faoi na leabhair chlóite is luaithe sa Ghaeilge agus ceanglaíonn Cathal Billings an Ghaeilge, an spórt agus an fhéiniúlacht Ghaelach le linn bhlianta na hathbheochana le chéile.

With three minutes each to summarise their PhD research, Dr Art Hughes hears from Michelle Ó
Riordán, who completed her study in the motifs of bardic poetry. Seán Ó Cearnaigh talks to Art about the earliest printed Irish language books, and Cathal Billings connects Irish, sport and Irish identity throughout the revival years.

0202Filíocht na mBard; Spórt & An Ghaeilge; An Ghaeilge i gCló20180109

Poetry of the bards; Irish and sport; Irish in print.

Le 3 bhomaite acu uilig le cur síos a dheánamh ar an taighde a rinne siad do PhD s'acu, cluineann An Dr Art Hughes ó Michelle Ó Riordán agus í ag caint faoi mhóitífeanna i bhfilíocht na mbard. Labhraíonn Seán Ó Cearnaigh le hArt faoi na leabhair chlóite is luaithe sa Ghaeilge agus ceanglaíonn Cathal Billings an Ghaeilge, an spórt agus an fhéiniúlacht Ghaelach le linn bhlianta na hathbheochana le chéile.

With three minutes each to summarise their PhD research, Dr Art Hughes hears from Michelle Ó
Riordán, who completed her study in the motifs of bardic poetry. Seán Ó Cearnaigh talks to Art about the earliest printed Irish language books, and Cathal Billings connects Irish, sport and Irish identity throughout the revival years.

0203Scalaocht Na Ngael; Imoibri Ceimiceach; Oideachas Sa Ghaeltacht20170803

Irish storytelling; reactionary chemistry; education in the Gaeltacht.

Le 3 bhomaite acu uilig le cur síos a dheánamh ar an taighde a rinne siad do PhD s'acu, cluineann An Dr. Art Hughes ó Eilís Ní Dhúill agus í ag caint faoi chleachtas scéalaíochta phobal traidisiúnta Gaeilge Chorca Dhuibhne mar a nochtar i scannáin fhaisnéise Ghaeilge chomhaimseartha é. Cíorann Patrick O'Leary staidéar s'aige ar chatalaíoch úr agus a úsáid in imoibriú ceimiceach chun smacht a
fháil ar thoradh an imoibrithe agus tugann Niall Mac Uidhilin léargas ar oideachas i measc mhuintir óg na Gaeltachta.

With three minutes each to summarise their PhD research, Dr Art Hughes hears from Eilís Ní Dhúill
about the practice of storytelling by the traditional Irish language speakers of Corca Dhuibhne, as portrayed in contemporary Irish language documentary films. Patrick O'Leary examines transition metal catalysed intermolecular Buchner reactions of diazoketones: application to the synthesis of polycyclic systems and Niall Mac Uidhilin gives Art an insight into the education of young people in the Gaeltacht area.

0203Scéalaíocht na nGael; Imoibriú Ceimiceach; Oideachas sa Ghaeltacht20180110

Irish storytelling; reactionary chemistry; education in the Gaeltacht.

Le 3 bhomaite acu uilig le cur síos a dheánamh ar an taighde a rinne siad do PhD s'acu, cluineann An Dr. Art Hughes ó Eilís Ní Dhúill agus í ag caint faoi chleachtas scéalaíochta phobal traidisiúnta Gaeilge Chorca Dhuibhne mar a nochtar i scannáin fhaisnéise Ghaeilge chomhaimseartha é. Cíorann Patrick O'Leary staidéar s'aige ar chatalaíoch úr agus a úsáid in imoibriú ceimiceach chun smacht a fháil ar thoradh an imoibrithe agus tugann Niall Mac Uidhilin léargas ar oideachas i measc mhuintir óg na Gaeltachta.

With three minutes each to summarise their PhD research, Dr Art Hughes hears from Eilís Ní Dhúill about the practice of storytelling by the traditional Irish language speakers of Corca Dhuibhne, as portrayed in contemporary Irish language documentary films. Patrick O'Leary examines transition metal catalysed intermolecular Buchner reactions of diazoketones: application to the synthesis of polycyclic systems and Niall Mac Uidhilin gives Art an insight into the education of young people in the Gaeltacht area.

0204Siceolaocht Dhaoine óga; Bitheolaocht Mhuir; An Mhata And Éamon De Valera20170810

The psychology of young people, marine biology, maths and Éamon de Valera.

Le 3 bhomaite acu uilig le cur síos a dheánamh ar an taighde a rinne siad do PhD s'acu, cluineann An Dr. Art Hughes ó Cháit Verling agus í ag caint faoi leanaí óga agus iad ag glacadh páirte i dTeiripe Chognaíoch Iompraíochta. Rinne deirfiúr le Cáit, Emma Verling, staidéar ar an eicínideirmeach agus nochtann Cáit Ní Shúilleabháin saol matamaiticiúil Éamon De Valera.

With 3 minutes each to summarise their PhD research, Dr Art Hughes hears from Cáit Verling about young people taking part in Cognitive Behavioural Therapy. Cáit's sister, Emma Verling, studied the niche plasticity and specificity in echinoderms and Cáit Ní Shúilleabháin reveals the mathematical life of Éamon de Valera.

Le 3 bhomaite acu uilig le cur síos a dheánamh ar an taighde a rinne siad do PhD s'acu, cluineann An Dr. Art Hughes ó Cháit Verling agus í ag caint faoi leanaí óga agus iad ag glacadh páirte i dTeiripe Chognaíoch Iompraíochta. Rinne deirfiúr le Cáit, Emma Verling, staidéar ar an icínideirmeach agus nochtann Cáit Ní Shúilleabháin saol matamaiticiúil Éamon De Valera.

With 3 minutes each to summarise their PhD research, Dr Art Hughes hears from Cáit Verling about young people taking part in Cognitive Behavioural Therapy. Cáit's sister, Emma Verling, studied the niche plasticity and specificity in echinoderms and Cáit Ní Shúilleabháin reveals the mathematical life of Éamon de Valera.

0204Siceolaocht Dhaoine óga; Bitheolaocht Mhuir; An Mhata And Éamon De Valera20170810

The psychology of young people, marine biology, maths and Éamon de Valera.

Le 3 bhomaite acu uilig le cur síos a dheánamh ar an taighde a rinne siad do PhD s'acu, cluineann An Dr. Art Hughes ó Cháit Verling agus í ag caint faoi leanaí óga agus iad ag glacadh páirte i dTeiripe Chognaíoch Iompraíochta. Rinne deirfiúr le Cáit, Emma Verling, staidéar ar an icínideirmeach agus nochtann Cáit Ní Shúilleabháin saol matamaiticiúil Éamon De Valera.

With 3 minutes each to summarise their PhD research, Dr Art Hughes hears from Cáit Verling about young people taking part in Cognitive Behavioural Therapy. Cáit's sister, Emma Verling, studied the niche plasticity and specificity in echinoderms and Cáit Ní Shúilleabháin reveals the mathematical life of Éamon de Valera.

Le 3 bhomaite acu uilig le cur síos a dheánamh ar an taighde a rinne siad do PhD s'acu, cluineann An Dr. Art Hughes ó Cháit Verling agus í ag caint faoi leanaí óga agus iad ag glacadh páirte i dTeiripe Chognaíoch Iompraíochta. Rinne deirfiúr le Cáit, Emma Verling, staidéar ar an eicínideirmeach agus nochtann Cáit Ní Shúilleabháin saol matamaiticiúil Éamon De Valera.

With 3 minutes each to summarise their PhD research, Dr Art Hughes hears from Cáit Verling about young people taking part in Cognitive Behavioural Therapy. Cáit's sister, Emma Verling, studied the niche plasticity and specificity in echinoderms and Cáit Ní Shúilleabháin reveals the mathematical life of Éamon de Valera.

0204Siceolaíocht dhaoine óga; Bitheolaíocht mhuirí; An Mhata and Éamon de Valera20180111

The psychology of young people, marine biology, maths and Éamon de Valera.

Le 3 bhomaite acu uilig le cur síos a dheánamh ar an taighde a rinne siad do PhD s'acu, cluineann An Dr. Art Hughes ó Cháit Verling agus í ag caint faoi leanaí óga agus iad ag glacadh páirte i dTeiripe Chognaíoch Iompraíochta. Rinne deirfiúr le Cáit, Emma Verling, staidéar ar an eicínideirmeach agus nochtann Cáit Ní Shúilleabháin saol matamaiticiúil Éamon De Valera.

With 3 minutes each to summarise their PhD research, Dr Art Hughes hears from Cáit Verling about young people taking part in Cognitive Behavioural Therapy. Cáit's sister, Emma Verling, studied the niche plasticity and specificity in echinoderms and Cáit Ní Shúilleabháin reveals the mathematical life of Éamon de Valera.